לשאלה הקודמת עם פתרו ןמלא

בחזרה לשיעור בוידאו: חזרה על אלגברה

לשאלה הבאה עם פתרון מלא
להלן השאלה, עם פתרון מלא, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: