בחזרה לשיעור בוידאו: חזרה על אלגברה

לשאלה הבאה עם פתרון מלא




להלן השאלה, עם פתרון מלא, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: