בחזרה לתרגול:בעיות קיצון

לקובץ הבא 
להלן חוברת התרגול, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: