לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

בחזרה לתוכן העניינים של שאלון 005

(נתיב 1: מלומדשאלון 005 ← פתרון מלא מבחני בגרות במתמטיקה שנת 2013)

(נתיב 2: מלומדפתרון מבחני בגרות במתמטיקה ← פתרון מלא מבחני בגרות במתמטיקה שנת 2013)

שימו לב לדוגמאות למבנים שונים של בגרויות 005

 

פתרון מלא של מבחני בגרות במתמטיקה שנת 2013 שאלון 005

1. פתרון בגרות במתמטיקה, חורף 2013

השאלון
שאלה 1שאלה 2שאלה 3שאלה 4שאלה 5
חינםפתרון מלא חינםפתרון מלאחינםפתרון מלא חינםפתרון מלא חינםפתרון מלא חינם

2. פתרון בגרות במתמטיקה, קיץ 2013 מועד א'

השאלון
שאלה 1שאלה 2שאלה 3שאלה 4שאלה 5
חינםפתרון מלא חינםפתרון מלאחינםפתרון מלא חינםפתרון מלא חינםפתרון מלא חינם

3. פתרון בגרות במתמטיקה, קיץ 2013 מועד ב'

השאלון
שאלה 1שאלה 2שאלה 3שאלה 4שאלה 5
חינםפתרון מלא חינםפתרון מלאחינםפתרון מלא חינםפתרון מלא חינםפתרון מלא חינם

בהצלחה!!!