פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2013 מועד ב' שאלון 005 פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ מועד ב' 2013
שאלון 005
לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

בחזרה לפתרון בגרות במתמטיקה של כל השאלונים בחזרה למקבץ מבחני הבגרות קיץ 2013 עם פתרונות

פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2013 מועד ב' שאלון 005

להלן השאלון 005 +
הפתרון שפרסם משרד החינוך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בהצלחה!!!