לשאלה הקודמת עם פתרו ןמלא

בחזרה לתרגול: פרבולה וישר

לשאלה הבאה עם פתרון מלא 
להלן השאלה עם פתרון מלא, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: