בחזרה לשיעור: סדרה חשבונית

לקובץ הבא 

להלן התוכן בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה:

 

ftp://melumad@files.melumad.co.il/httpdocs/802/lesson_05_arithmetic_sequence/lesson_booklet.swf