לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
להלן השאלות

חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
סיכום של התרגול הנוכחי
(סדרה הנדסית)
דף נוסחאות סדרה הנדסית
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

להלן הפתרונות המלאים

הסבר
הסבר סדרה הנדסית
חינם
סוג 1- שאלות בסיס של הצבה בנוסחאות
נוסחת סדרה הנדסית איבר כלללי, ונוסחת סדרה הנדסית סכום

הסבר הסבר שאלה 1 ופתרון מלא שאלה 2 ופתרון מלא שאלה 3 ופתרון מלא שאלה 4 ופתרון מלא שאלה 5 ופתרון מלא
שלבי עבודה כישורים נדרשים
חינם חינם חינם חינם חינם חינם חינם


שאלה 6 ופתרון מלא שאלה 7 ופתרון מלא
חינם חינם לחבריםכולל משוואה מעריכית פשוטה ראו נספח ב בתחתית העמוד :

שאלה 8 ופתרון מלא
חינם לחברים


התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:


הוכחה שסדרה היא סדרה הנדסית:

הסבר שאלה 9 ופתרון מלא
הוכחה סדרה
הנדסית
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאסוג 2- שאלות מהסוג של בניית משוואות
בניית משוואות בהסתמך על נוסחת האיבר הכללי של סדרה חשבונית ונוסחת סכום איברים ראשונים של סדרה הנדסית

הסבר הסבר הסבר שאלה 10 ופתרון מלא שאלה 11 ופתרון מלא שאלה 12 ופתרון מלא
בניית משוואות נספח- כישורים
נדרשים
נוסחאות לסדרה
הנדסית
חורף 2005, 4 יחידות קיץ 1982, 4 יחידות קיץ 1974, 4 יחידות
(חלוקת משוואות וצמצום) (חלוקת משוואות וצמצום) (צמצום בתוך המשוואה עצמה)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


בניית משוואות בהסתמך על כלל של שלושה איברים עוקבים

הסבר שאלה 13 ופתרון מלא שאלה 14 ופתרון מלא שאלה 15 ופתרון מלא שאלה 16 ופתרון מלא
איברים עוקבים אביב 1975
4 יחידות
קיץ 2002
4 יחידות
חורף 2007
5 יחידות
קיץ 2007 מועד מיוחד
5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


בניית משוואות עם סדרה חשבונית סכום של k איברים אחרונים

הסבר שאלה 17 ופתרון מלא
מציאת סכום
איברים אחרונים
קיץ 1991
4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

סוג 3- שאלות מהסוג נתונה סדרה. בונים סדרה חדשה.
הסבר שאלה 18 ופתרון מלא שאלה 19 ופתרון מלא שאלה 20 ופתרון מלא שאלה 21 ופתרון מלא שאלה 22 ופתרון מלא
יצירת סדרה
חדשה
חורף 2004
4 יחידות
קיץ 1992
4 יחידות
חורף 1987
4 יחידות
קיץ 1967
4 יחידות
קיץ 2008 מועד ב'
5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאהוכחה שהסדרה החדשה הינה סדרה הנדסית

ראו נספח א בתחתית העמוד


הסבר שאלה 23 ופתרון מלא שאלה 24 ופתרון מלא שאלה 25 ופתרון מלא שאלה 26 ופתרון מלא
הוכחה לסדרה
הנדסית
חורף 1974
4 יחידות
קיץ 1998
4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

סוג 4- שאלות המנוסחות כבעיה מילולית שאלות מילוליות מסוג שאלות של בניית משוואות

הסבר שאלה 27 ופתרון מלא שאלה 28 ופתרון מלא שאלה 29 ופתרון מלא שאלה 30 ופתרון מלא
בעיות מילוליות חורף 1969
4 יחידות
קיץ 2007 מועד ב'
5 יחידות
חורף 2010
5 יחידות
קיץ 2008 מועד א'
5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

סוג 5- הקשר בין האיבר הכללי לסכום
הסבר שאלה 31 ופתרון מלא שאלה 32 ופתרון מלא הסבר שאלה 33 ופתרון מלא
מציאת איבר
כללי מסכום
קיץ 2001 מועד ב'
4 יחידות
קיץ 1991
4 יחידות
מציאת סכום
מאיבר כללי
קיץ 2005
5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
סוג 6- שאלות עם משוואות מעריכיות מתקדמות או עם אי שוויונים מעריכיים ראו נספח ב ו- ג בתחתית העמוד

הסבר שאלה 34 ופתרון מלא
שאלות מעריכיות
ואי שוויונים
קיץ 1975
4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

שאלות מבגרויות אחרונות

שאלה 35 ופתרון מלא שאלה 36 ופתרון מלא שאלה 37 ופתרון מלא
קיץ 2013 מועד ב' קיץ 2015 מועד ב' חורף 2016
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
נספח א' - חוקי חזקות (מומלץ לדעת היטב לטובת חישובים שונים)

הסבר חוקי חזקות ושורשים
חלק 1
הסבר חוקי חזקות ושורשים
חלק 2

(9:14 דק') (10:00 דק')
חינם חינם


 

נספח ב' - משוואות מעריכיות ואי שוויונים מעריכיים סוג 1- בסיסי

סוג 1
משוואות מעריכיות הנפתרות ע"י
הנוסחה הבסיסית
סוג 1
אי שוויונים מעריכיים הנפתרים ע"י
הנוסחה הבסיסית
סוג 1 נוסף
אי שוויונים מעריכיים הנפתרים ע"י
הנוסחה הבסיסית
(9:14 דק') (4:05 דק') 6:52 דק')
חינם חינם לחברים לרכישת הקורס המלא

נספח ג' - משוואות מעריכיות ואי שוויונים מעריכיים סוג 2 ומעלה- מתקדם

הסבר שימוש במחשבון לחישוב
חזקות ושורשים
סוג 2
משוואות מעריכיות הנפתרות ע"י
חלוקה (x"ים שמאלה ומספרים ימינה)
סוג 3
משוואות מעריכיות הנפתרות ע"י
הצבה (רמז 3 איברים ויותר)
סוג 4
משוואות מעריכיות הנפתרות ע"י
חלוקה בגורם מעריכי מקסימלי או אחר
(רמז 3 איברים ויותר בסיסים שונים)
סוג 5
משוואות מעריכיות הנפתרות ע"י
הוצאת גורם משותף מחוץ לסוגריים
(4:10 דק') (7:37 דק') (8:46 דק') (11:49 דק') (5:37 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

סוג 2
אי שוויונים מעריכיים הנפתרים ע"י
חלוקה (x"ים שמאלה ומספרים ימינה)
סוג 3
אי שוויונים מעריכיים הנפתרים ע"י הצבה
(רמז עם 3 איברים ויותר)
(3:37 דק') (7:53 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
סוף התרגול. בהצלחה!!!

מספר שאלות בגרות (עם פתרון מלא ומודרך): 34 שאלות

מה התרגול כולל? התרגול כולל כמעט את כל שאלות הבגרות שניתנו בנושא עד בגרות קיץ 2011 . לכול שאלה יש פתרון מלא ומודרך.

ידע מקדים נדרש: כמובן כדי לפתור את שאלות שבדף זה, יש לדעת את השיעור המקדים שנלמד בסרטוני וידאו- שיעור אי שוויונים.

האם התרגול בחינם? הקבצים שמסומנים באייקון הם בחינם. ( ניתן לרכוש מינוי בקלות לכל התכנים של שאלון 006.
לחנות הקורסים )

להדגמה על איך המערכת עובדת: לחץ כאן

מה התרגול כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו.
 • סדרה הנדסית, סידרה הנדסית, סדרות הנדסיות, סדרה הנדסית סכום, סכום סדרה הנדסית
  סדרה הנדסית נוסחאות, נוסחאות סדרה הנדסית, נוסחת סדרה הנדסית איבר כללי
  נוסחת סדרה הנדסית סכום, הוכחה שסדרה היא סדרה הנדסית, סדרה הנדסית תרגול
 • סדרה הנדסית הסבר, סדרה הנדסית תרגול מבגרויות, איבר כללי של סדרה הנדסית,
  סדרה הנדסית תרגילים, סדרה הנדסית-איבר כללי, סכום הסדרה ההנדסית,
 • איך פותרים סדרה הנדסיתהסכום של סדרה הנדסית, תרגילים בסדרה הנדסית,
  תרגול בנושא סדרות הנדסיות, נתונה סדרה הנדסית,סכום סידרה הנדסית

מדוע צריך לתרגל שאלות בגרות? רק כאשר תתרגלו בכוחות עצמכם את הדבר האמיתי תהיו מוכנים למבחן הבגרות. כאשר אתם פותרים את תרגילי הבגרות אתם לא מבזבזים זמן חשוב.

בהצלחה!!!