לחוברת התרגול

בחזרה לתרגול כלל נסיגה

לקובץ הבאלהלן השאלה בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: