לשאלה הקודמת עם פתרון מלא

בחזרה לתרגול: חקירת פולינום מנה ושורש - נגזרות

לשאלה הבאה עם פתרון מלא


להלן השאלה עם פתרון מלא, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: