לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

בחזרה לדף הבית בחזרה לפתרון בגרות במתמטיקה של כל השאלונים

פתרון בגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד א'

להלן שאלוני הבגרות ופתרון מלא ו/או חלקי לבגרות במתמטיקה קיץ 2012 בתאריך 23-05-2012

 

מבנה היבחנות ישן

1. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 001

2. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 002

3. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 003

4. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 004

5. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 005

6. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 006

7. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 007

מבנה היבחנות חדש

8. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 801

9. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 802

10. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 803

11. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 804

12. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 805

13. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 806

14. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 807

 

פתרון בגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב'

 

 

 

1. שעות הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב'- לפי סדר שעות כרונולוגי חדש !!!

תכנית ישנה מבנה הצבירה שאלונים 001-002-003-004-005-006-007 (והתואמים להם האקסטרנים 301-302-303-304-305-306-307)

 

להלן פירוט שעות מבחן הבגרות במתמטיקה עבור תלמידי 3 יחידות לימוד בתוכנית ישנה מבנה הצבירה- יום ה' 12-7-2012

מספר השאלון
שעת תחילת המבחן
שעת סיום המבחן
משך המבחן
002 (לאקסטרנים המספר הוא 302) 09:00 10:30 שעה ו- 30 דקות
003 (לאקסטרנים המספר הוא 303) 11:30 13:15 שעה ו- 45 דקות
001 (לאקסטרנים המספר הוא 301) 14:00 15:15 שעה ו- 15 דקות

להלן פירוט שעות מבחן הבגרות במתמטיקה עבור תלמידי 4 יחידות לימוד בתוכנית ישנה מבנה הצבירה- יום ה' 12-7-2012

מספר השאלון
שעת תחילת המבחן
שעת סיום המבחן
משך המבחן
004 (לאקסטרנים המספר הוא 304) 09:00 10:45 שעה ו- 45 דקות
003 (לאקסטרנים המספר הוא 303) 11:30 13:15 שעה ו- 45 דקות
005 (לאקסטרנים המספר הוא 305) 14:00 16:00 שעתיים

להלן פירוט שעות מבחן הבגרות במתמטיקה עבור תלמידי 5 יחידות לימוד בתוכנית ישנה מבנה הצבירה- יום ה' 12-7-2012

מספר השאלון
שעת תחילת המבחן
שעת סיום המבחן משך המבחן
007 (לאקסטרנים המספר הוא 307) 09:00 11:00 שעתיים
006 (לאקסטרנים המספר הוא 306) 11:30 13:30 שעתיים
005 (לאקסטרנים המספר הוא 305) 14:00 16:00 שעתיים

הערות:

 • משרד החינוך יכול להודיע על שינוי

 • לוח זמנים זה יכול להשתנות ע"י משרד החינוך

 • יש להגיע לכיתת המבחן 30 דקות לפני תחילת המבחן

2. שעות הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב'- לפי סדר שעות כרונולוגי חדש !!!

תוכנית חדשה שאלונים 801-802-803-804-805-806-807

 • להלן פירוט שעות מבחן הבגרות במתמטיקה עבור תלמידי 3 יחידות לימוד בתוכנית חדשה- יום ה' 12-7-2012

  מספר השאלון
  שעת תחילת המבחן
  שעת סיום המבחן
  משך המבחן
  802 (מתמטיקה 3 יחידות- שאלון שני) 9:00 10:30 שעה ו- 30 דקות
  803 (מתמטיקה 3 יחידות- שאלון שלישי) 11:30 13:30 שעתיים
  801 (מתמטיקה 3 יחידות- שאלון ראשון) 14:00 15:15 שעה ו- 15 דקות

  להלן פירוט שעות מבחן הבגרות במתמטיקה עבור תלמידי 4 יחידות לימוד בתוכנית חדשה- יום ה' 12-7-2012

  מספר השאלון
  שעת תחילת המבחן
  שעת סיום המבחן
  משך המבחן
  804 (מתמטיקה 4 יחידות- שאלון ראשון) 9:00 12:30 3 שעות ו- 30 דקות
  805 (מתמטיקה 4 יחידות- שאלון שני) 13:00 14:45 שעה ו- 45 דקות

  להלן פירוט שעות מבחן הבגרות במתמטיקה עבור תלמידי 5 יחידות לימוד בתוכנית חדשה- יום ה' 12-7-2012

  מספר השאלון
  שעת תחילת המבחן
  שעת סיום המבחן משך המבחן
  807 (מתמטיקה 5 יחידות- שאלון שני) 9:00 11:00 שעתיים
  806 (מתמטיקה 5 יחידות- שאלון ראשון) 11:30 15:00 3 שעות ו- 30 דקות

  הערות:

  • משרד החינוך יכול להודיע על שינוי

  • לוח זמנים זה יכול להשתנות ע"י משרד החינוך

  • יש להגיע לכיתת המבחן 30 דקות לפני תחילת המבחן

3. שעות הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב'- חדש !!!

כפי שפירסם משרד החינוך

 

לוח בחינות מועד ב' תשע"ב (2012) - אנגלית ומתמטיקה- אתר משרד החינוך

 

4. החל מקיץ 2011 המיקוד לא ישתנה והוא מכונה "הצמצום". הוא תקף גם לבגרות קיץ 2012 וגם לבגרויות שאחרי

להלן רשימת הנושאים שירדו מהבגרות החל מקיץ 2011 "הצמצום"

בהצלחה בבגרות במתמטיקה!!!