פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 807

פתרון מלא ומודרך לכל שאלה, פתרון סופי, השאלון והצעת פתרון של משרד החינוך

שימו לב הקבצים מסודרים אחד מתחת לשני

לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

לחצו כאן על מנת לראות את השאלון

 


להלן הפתרונות בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה:

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר


להלן פתרון מלא שאלה 1, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה

 

לפתרונות המלאים

הבאים

גלגלו מטה את העכבר


להלן פתרון מלא שאלה 2, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה

 

לפתרונות המלאים

הבאים

גלגלו מטה את העכבר


להלן פתרון מלא שאלה 3, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה

 

לפתרונות המלאים

הבאים

גלגלו מטה את העכבר


להלן פתרון מלא שאלה 4 (ראה שאלה 8 בקובץ הנ"ל), בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה

 

 

 

 

לפתרונות המלאים

הבאים

גלגלו מטה את העכבר


להלן פתרון מלא שאלה 5 (ראו שאלה 78 בקובץ הנ"ל), בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה

 

לפתרון המלא

הבא

גלגלו מטה את העכבר

בהצלחה!!!