לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
להלן השאלות

חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
דף נוסחאות ותיאוריה
סדרה כללית וכלל נסיגה

להלן הפתרונות המלאים

בשיעור זה יש קבצים שירדו מתכנית הלימודים של 2017 ואילך.הקבצים שמסומנים ב- לא צריך ללמוד אותם.

הסבר הסבר
סדרה כללית
כלל נסיגה

חלק ראשון- שאלות שבהן הסדרה מוגדרת ע"י כלל נסיגה

1. שאלות בסיסיות

מציאת איברים
מכלל נסיגה

 


הסבר שאלה 4 ופתרון מלא שאלה 5 ופתרון מלא
מציאת סכום/הפרש
/מכפלה/מנה
שאלה בסיסית שאלה בסיסית

 הוכחה שסדרה היא חשבונית או הנדסית

הסבר שאלה 6 ופתרון מלא שאלה 7 ופתרון מלא
הוכחה סדרה
כלל נסיגה
שאלה בסיסית
קיץ 2004 מועד ב'הוכחה שסדרה היא חשבונית או הנדסית ומציאת האיבר הכללי (מעבר מכלל נסיגה לנוסחת האיבר הכללי)

הסבר שאלה 8 ופתרון מלא שאלה 9 ופתרון מלא
סדרה כלל נסיגה
ומציאת איבר כללי
שאלה בסיסית
שאלה בסיסית
חינם לחברים
הוכחה שסדרה היא חשבונית או הנדסית ואז נשיב למתבקש:

הערה שאלה 10 ופתרון מלא שאלה 11 ופתרון מלא
שלבי עבודה שאלה בסיסית קיץ 2004 מועד ב'
חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים

 

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

2. שאלות של מציאת איברים ובניית משוואות
מציאת איברים ובניית משוואות בהסתמך על כלל של שלושה איברים עוקבים בסדרה חשבונית או הנדסית:

הסבר שאלה 12 ופתרון מלא שאלה 13 ופתרון מלא שאלה 14 ופתרון מלא שאלה 15 ופתרון מלא שאלה 16 ופתרון מלא שאלה 17 ופתרון מלא
מציאת איברים
ובניית משוואות
חורף 20
4 יחידות
קיץ 2004 מועד א'
4 יחידות
קיץ 1996
4 יחידות
קיץ 1999
4 יחידות
קיץ 1994
4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 18 ופתרון מלא שאלה 19 ופתרון מלא

קיץ 1997
4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא3. שאלות עם סדרה במקומות הזוגיים והאי זוגיים
הסבר הסבר שאלה 20 ופתרון מלא שאלה 21 ופתרון מלא הסבר שאלה 22 ופתרון מלא שאלה 23 ופתרון מלא
סדרה חדשה עפ"י
איברים זוגיים/אי
זוגיים
מציאת איבר בסדרה
מקורית עפ"י סדרה
החדשה
קיץ 1993
4 יחידות
קיץ 2000
4 יחידות
חישוב סכום
איברים ראשונים
קיץ 1995
4 יחידות
חורף 1998
5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 24 ופתרון מלא סיכום
1998
5 יחידות
סעיף
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

4. שאלות עם שתי סדרות
הסבר שאלה 25 ופתרון מלא שאלה 26 ופתרון מלא שאלה 27 ופתרון מלא שאלה 28 ופתרון מלא שאלה 29 ופתרון מלא שאלה 30 ופתרון מלא
שאלות עם 2
סדרות
קיץ 2001
4 יחידות
חורף 1997
4 יחידות
קיץ 2007 מועד א'
5 יחידות
חורף 2001
5 יחידות
קיץ 2003 מועד א'
5 יחידות
חורף 2008
5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאחלק שני- שאלות שבהן הסדרה מוגדרת ע"י נוסחת האיבר הכללי

5. מעבר מאיבר כללי לכלל נסיגה

הסבר הסבר שאלה 31 ופתרון מלא שאלה 32 ופתרון מלא שאלה 33 ופתרון מלא
סדרה עפ"י איבר
כללי
מציאת כלל נסיגה
(בהינתן איבר כללי)
שאלה בסיסית שאלה בסיסית קיץ 1992
4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

6. שאלות של מציאת סכום בהינתן איבר כללי
הסבר שאלה 34 ופתרון מלא שאלה 35 ופתרון מלא שאלה 36 ופתרון מלא
מציאת סכום עפ"י
איבר כללי
קיץ 1975
4 יחידות
קיץ 2005 מועד א'
5 יחידות
(סעיף בודד עם שינוי)
קיץ 2005 מועד א'
5 יחידות
(סעיף בודד עם שינוי)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

חלק שלישי- שאלות שבהן הסדרה מוגדרת ע"י נוסחת סכום


7.
מציאת איבר כללי בהינתן נוסחת סכום

הסבר שאלה 37 ופתרון מלא שאלה 38 ופתרון מלא שאלה 39 ופתרון מלא
מציאת איבר כללי
עפ"י סכום
קיץ 1975
5 יחידות
קיץ 2001 מועד ב'
4 יחידות
קיץ 1991
4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

8. מציאת איבר כללי בהינתן נוסחת סכום

שאלה 40 ופתרון מלא שאלה 41 ופתרון מלא
קיץ 1990
4 יחידות
קיץ 2005 מועד א'
5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

חלק רביעי- שאלות של סדרת סימנים מתחלפים ושל סדרה לפי קבוצות


9.
סדרת סימנים מתחלפים

הסבר מציאת איבר כללי שאלה 42 ופתרון מלא שאלה 43 ופתרון מלא הסבר מציאת סכום שאלה 44 ופתרון מלא שאלה 45 ופתרון מלא
מציאת איבר כללי קיץ 2005 מועד א'
5 יחידות
מציאת איבר כללי

אביב 1969
5 יחידות
חורף 1992
5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


10. סדרה המחולקת לפי קבוצות
הסבר שאלה 46 ופתרון מלא שאלה 47 ופתרון מלא
אביב 1967
4 יחידות
אביב 1968
5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

11. סדרת הפרשים
הסבר קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו שאלה 48 ופתרון מלא קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו שאלה 49 ופתרון מלא קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו
חורף 1969
5 יחידות
חורף 1970
5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

חלק חמישי- סיכום של הסעיף


12.
סיכום

סיכום 1 מפורט סיכום 2 תמציתי
סיכום כלל נסיגה
וסדרה כללית
סיכום כלל נסיגה
וסדרה כללית
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

חלק שישי- שאלות מבגרויות אחרונות

שאלה 50 ופתרון מלא שאלה 51 ופתרון מלא
חורף 2012 קיץ 2013
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

סוף התרגול והתיאוריה.

בהצלחה!!!

מספר שאלות בגרות בעיקר (עם פתרון מלא ומודרך): 41 שאלות

מה התרגול כולל? התרגול כולל כמעט את כל שאלות הבגרות שניתנו בנושא עד בגרות קיץ 2011 . לכול שאלה יש פתרון מלא ומודרך.

ידע מקדים נדרש: כמובן כדי לפתור את שאלות שבדף זה, יש לדעת את השיעור המקדים שנלמד בסרטוני וידאו- שיעור אי שוויונים.

האם התרגול בחינם? הקבצים שמסומנים באייקון הם בחינם. ( ניתן לרכוש מינוי בקלות לכל התכנים של שאלון 006.
לחנות הקורסים )

להדגמה על איך המערכת עובדת: לחץ כאן

מה התרגול כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו.
 • משתמש יקר הקבצים בסעיפים 9-11 של השיעור התעדכנו
  כלל נסיגה,סדרה כללית,סדרה כללית וכלל נסיגה, מעבר מאיבר כללי לכלל נסיגה
  סדרה הנדסית המוגדרת על ידי כלל נסיגה, סדרה חשבונית המוגדרת על ידי כלל נסיגה, נוסחת נסיגה
  נוסחאות נסיגה, סדרה מוגדרת ע"י כלל נסיגה, סדרה כללית וכלל נסיגה תרגול מבגרויות
 • סכום סדרה כללית, מהו כלל נסיגה, מציאת איברים מכלל נסיגה, נתון כלל נסיגה, כלל נסיגה סדרות
  הגדרת סדרה ע"י כלל נסיגה, סדרה עם כלל נסיגה, אלגברה כלל נסיגה, סדרה לפי כלל נסיגה
  כלל נסיגה פתרונות, סדרת נסיגה, סכום של סדרה כללית, פתרון נוסחאות נסיגה

מדוע צריך לתרגל שאלות בגרות? רק כאשר תתרגלו בכוחות עצמכם את הדבר האמיתי תהיו מוכנים למבחן הבגרות. כאשר אתם פותרים את תרגילי הבגרות אתם לא מבזבזים זמן חשוב.

בהצלחה!!!