לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות


חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
סיכום הנושא הנוכחי

מאגר משרד החינוך

חינם חינםלהלן הפתרונות המלאים


1.
שאלה 1 ופתרון מלא שאלה 2 ופתרון מלא שאלה 3 ופתרון מלא שאלה 4 ופתרון מלא
חינם חינם חינם חינם


 

2.

שאלה 5 ופתרון מלא
חינם

 

3.

שאלה 6 ופתרון מלא שאלה 7 ופתרון מלא שאלה 8 ופתרון מלא שאלה 9 ופתרון מלא שאלה 10 ופתרון מלא שאלה 11 ופתרון מלא
שאלה 1 מהמאגר 801
חינם
שאלה 2 מהמאגר 801
חינם
שאלה 3 מהמאגר 801
חינם
שאלה 4 מהמאגר 801
חינם לחברים
שאלה 5 מהמאגר 801
חינם לחברים
שאלה 6 מהמאגר 801
חינם לחברים

 


התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

שאלה 12 ופתרון מלא שאלה 13 ופתרון מלא שאלה 14 ופתרון מלא שאלה 15 ופתרון מלא שאלה 16 ופתרון מלא שאלה 17 ופתרון מלא
שאלה 7 מהמאגר 801 שאלה 8 מהמאגר 801 שאלה 9 מהמאגר 801 שאלה 10 מהמאגר 801 שאלה 13 מהמאגר 801 שאלה 20 מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 18 ופתרון מלא שאלה 19 ופתרון מלא שאלה 20 ופתרון מלא שאלה 21 ופתרון מלא
שאלה 21 מהמאגר 801 שאלה 32 מהמאגר 801 שאלה 33 מהמאגר 801 שאלה 19 מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא4.

שאלה 22 ופתרון מלא שאלה 23 ופתרון מלא שאלה 24 ופתרון מלא שאלה 25 ופתרון מלא שאלה 26 ופתרון מלא שאלה 27 ופתרון מלא
שאלה 11 מהמאגר 801 שאלה 12 מהמאגר 801 שאלה 14 מהמאגר 801 שאלה 15 מהמאגר 801 שאלה 16 מהמאגר 801 שאלה 18 מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

5.

שאלה 28 ופתרון מלא
שאלה 17 מהמאגר 801

לרכישת הקורס המלא

 

6.

שאלה 29 ופתרון מלא שאלה 30 ופתרון מלא שאלה 31 ופתרון מלא שאלה 32 ופתרון מלא שאלה 33 ופתרון מלא שאלה 34 ופתרון מלא
שאלה 22 מהמאגר 801 שאלה 23 מהמאגר 801 שאלה 24 מהמאגר 801 שאלה 25 מהמאגר 801 שאלה 26 מהמאגר 801 שאלה 34 מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

7.

שאלה 35 ופתרון מלא שאלה 36 ופתרון מלא שאלה 37 ופתרון מלא שאלה 38 ופתרון מלא שאלה 39 ופתרון מלא שאלה 40 ופתרון מלא
שאלה 27 מהמאגר 801 שאלה 28 מהמאגר 801 שאלה 29 מהמאגר 801 שאלה 30 מהמאגר 801 שאלה 31 מהמאגר 801 שאלה 35 מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלה 41 ופתרון מלא
שאלה 36 מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא

 

8.

שאלה 42 ופתרון מלא שאלה 43 ופתרון מלא
שאלה 37 מהמאגר 801 שאלה 38 מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 סוף התרגול בספר דיגיטלי

"טריגונומטריה במישור"

בהצלחה!!!

 מספר השאלות בתרגול: 43 שאלות

מה התרגול כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו.
  • חישוב שטחים, תרגילים בטריגונומטריה, נוסחאות בטריגונומטריה, שאלון 801, טריגונומטריה,
    ביטוי טריגונומטרי, אורך הצלע, אורך הקטע, גודל הזווית, היקף המשולש, שטח המשולש,
    אורך החוצה זווית, אורך היתר, אורך הבסיס, הגובה לבסיס, אורך האלכסון, היקף מלבן, היקף מעוין,
  • שטח המעוין, חישוב שטח , שטח משולש, נוסחאות חישוב שטחים, טריגונומטריה נוסחאות, היקף המשולש,
    טריגונומטריה תרגילים,טריגו

ידע מקדים נדרש: שיעור 9: טריגונומטריה במישור
האם התרגול בחינם? הקבצים שמסומנים באייקון הם בחינם. ( ניתן לרכוש מינוי בקלות לכל התכנים של שאלון 005.
לחנות הקורסים)