לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
להלן השאלות

חוברת השאלות
(חוברת התרגול
)
סיכום של התרגול הנוכחי
חינם חינםלהלן הפתרונות המלאים

1-2.

תזכורות משפט קוסינוסים
סינוסים ופיתגורס
הגדרת סינוסים
קוסינוסים וטנגנס
חינם חינם


3.
הסבר תיבה שבסיסה ריבוע שאלה 1 ופתרון מלא
שאלה 2 פתרון מלא
שאלה 3 פתרון מלא שאלה 4 פתרון מלא
תיבה קיץ 1998
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
קיץ 2000
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
קיץ 2012
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
קיץ 1998, עם שינוי
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
חינם חינם חינם חינם חינם

שאלה 5 ופתרון מלא הסבר הוכחת אנכיות שאלה 6 ופתרון מלא שאלה 7 ופתרון מלא
חורף 2011, עם שינוי
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
הוכחת אנכיות על סמך חפיפת
משולשים או משפט 3 האנכים
חורף 2007, עם שינוי
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
קיץ 1993, עם שינוי
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
חינם חינם חינם חינם

 

4.

הסבר תיבה שבסיסה מלבן שאלה 8 ופתרון מלא שאלה 9 פתרון מלא שאלה 10 ופתרון מלא
קיץ 2001
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
חורף 1978, עם שינוי
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
חורף 2012
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים


5.

הסבר קובייה שאלה 11 ופתרון מלא
קובייה קיץ 1987
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
חינם חינם לחברים

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

6.
הסבר מנסרה ישרה משולשת שאלה 12 ופתרון מלא שאלה 13 ופתרון מלא שאלה 14 ופתרון מלא שאלה 15 ופתרון מלא שאלה 16 ופתרון מלא
מנסרה ישרה משולשת חורף 1975, עם שינוי
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
חורף 1972, עם שינוי
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
חורף 1979
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
קיץ 1992
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
קיץ 2001 מועד ב'
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלה 17 ופתרון מלא שאלה 18 ופתרון מלא שאלה 19 ופתרון מלא שאלה 20 ופתרון מלא
חורף 2009, עם שינוי
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
חורף 2013
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
(כולל הוכחת אנכיות)
חורף 1973, עם שינוי
בגרות ב
(כולל הוכחת אנכיות)
קיץ 1996, עם שינוי
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
(כולל הוכחת אנכיות)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

7.
הסבר פירמידה ישרה שבסיסה ריבוע שאלה 21 ופתרון מלא שאלה 22 ופתרון מלא שאלה 23 ופתרון מלא שאלה 24 ופתרון מלא שאלה 25 ופתרון מלא
פירמידה ישרה שבסיסה ריבוע
קיץ 2010, עם שינוי
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
חורף 2001
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
קיץ 2011
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
קיץ 1999, עם שינוי
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
קיץ 1974, עם שינוי
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלה 26 ופתרון מלא שאלה 27 פתרון מלא שאלה 28 ופתרון מלא שאלה 29 ופתרון מלא שאלה 30 ופתרון מלא שאלה 31 ופתרון מלא
חורף 2008, עם שינוי
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
קיץ 2010 ב', עם שינוי
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
קיץ 1995, עם שינוי
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
קיץ 1980
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
קיץ 1997
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
חורף 2000
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


8.
הסבר פירמידה ישרה שבסיסה מלבן

שאלה 32 ופתרון מלא

שאלה 33 ופתרון מלא שאלה 34 ופתרון מלא שאלה 35 ופתרון מלא שאלה 36 ופתרון מלא
פירמידה ישרה שבסיסה מלבן קיץ 2012 ב'
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
קיץ 1982, עם שינוי
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
חורף 1991, עם שינוי
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
קיץ 2005, עם שינוי
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
חורף 1997, עם שינוי
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


9.
הסבר פירמידה ישרה שבסיסה משולש
הסבר פירמידה ישרה שבסיסה משולש שווה צלעות
שאלה 37 ופתרון מלא שאלה 38 ופתרון מלא שאלה 39 ופתרון מלא שאלה 40 ופתרון מלא שאלה 41 ופתרון מלא

פירמידה ישרה שבסיסה משולש כלשהו
פירמידה ישרה שבסיסה משולש שווה צלעות
(פירמידה ישרה משולשת ומשוכללת)

קיץ 1992
בגרות במתמטיקה 4 יחידות

חורף 1996
בגרות במתמטיקה 4 יחידות

קיץ 1990
בגרות במתמטיקה 4 יחידות

קיץ 1988
בגרות במתמטיקה 4 יחידות

חורף 1988
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 42 ופתרון מלא

שאלה 43 פתרון מלא

שאלה 44 ופתרון מלא

שאלה 45 ופתרון מלא

שאלה 46 ופתרון מלא


קיץ 1993
בגרות במתמטיקה 4 יחידות

קיץ 1990
בגרות במתמטיקה 4 יחידות

קיץ 2011 מועד ב', עם שינוי
בגרות במתמטיקה 4 יחידות

קיץ 1990, עם שינוי
בגרות במתמטיקה 4 יחידות

קיץ 1985, עם שינוי
בגרות במתמטיקה 4 יחידות


לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא11.

הסבר פירמידה שבסיסה
משולש שווה שוקיים
שאלה 47 ופתרון מלא
שאלה 48 ופתרון מלא
שאלה 49 ופתרון מלא

קיץ 2011 ב', עם שינוי
בגרות במתמטיקה 4 יחידות

קיץ 1990, עם שינוי
בגרות במתמטיקה 4 יחידות

קיץ 1985, עם שינוי
בגרות במתמטיקה 4 יחידותלרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

12.

הסבר פירמידה שבסיסה
משולש ישר זוויתקיץ 1990
בגרות במתמטיקה 4 יחידות


לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא 

13.

קיץ 2013

קיץ 2013

חורף 2014 קיץ 2014 קיץ 2014 מועד ב' קיץ 2014 מועד ג'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאקיץ 2015

קיץ 2015 מועד ב'

חורף 2016 קיץ 2016 קיץ 2016 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאסוף התרגול

בהצלחה!!!

 

מידע על התרגול הנוכחי "טריגונומטריה ברחב" (פירוט פורמלי, ניתן לדלג)

מספר שאלות בגרות עם פתרונות מלאים: 50 שאלות

שאלות בגרות: התרגול כולל 50 שאלות בגרות שניתנו בנושא החל מ- 1972 עד ימינו . לכול שאלה פתרון מלא ומודרך. השאלות מסווגות לפי שיטות פתרון.

ידע מקדים נדרש: השיעור טרגיונומטריה במרחב

האם התרגול בחינם? הקבצים שמסומנים באייקון הם בחינם. ( ניתן לרכוש מינוי בקלות. לחנות הקורסים)

שים לב: אותו השיעור שמועבר כאן שייך לקורס 005ו-805 שהועבר על ידי מלומד במכללה פרטית מובילה לבגרות בעלות של אלפי שקלים. (להלן מדוע ללמוד עם מלומד).