לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן חוברת המסכמת את השיעור

חוברת השיעור סיכום של השיעור הנוכחי
חינם חינם

להלן קבצי השיעור
כדי ללמוד את השיעור עליכם לעבור מהקובץ הראשון עד הקובץ האחרון.

1.

הסבר- משפט סינוס,
קוסינוס, וטאנגנס
דוגמה 1 דוגמה 2 דוגמה 3 הגדרה סינוס,
קוסינוס וטאנגנס
קובץ 1קובץ 2קובץ 3קובץ 4 קובץ 5
חינם חינם חינם חינם חינם
דוגמה 4 תזכורת- חישוב שטחים דוגמה 5
קובץ 6 קובץ 7 קובץ 8
חינם חינם לחברים חינם לחברים

 

 

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

2.

הסבר: חישוב זוויות בין שני ישרים
קובץ 9
לרכישת הקורס המלא

 

הסבר:חישוב זווית בין ישר למישור דוגמה 6 דוגמה 7 דוגמה 8 הסבר: משפט ישר המאונך למישור דוגמה 9

קובץ 10

קובץ 11- חורף 2011
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
קובץ 12- חורף 2007 עם שינוי
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
קובץ 13-
רמה בסיסית
קובץ 14 קובץ 15
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
הסבר אנכיות דוגמה 10
קובץ 16 קובץ 17
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

3.

הסבר - תיבה שבסיסה ריבוע דוגמה 11 דוגמה 12
קובץ 18קובץ 19- חורף 1978
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
קובץ 20- חורף 2007
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא4.

הסבר - תיבה שבסיסה מלבן דוגמה 13 דוגמה 14
קובץ 21קובץ 22קובץ 23- חורף 1978, עם שינוי
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

5.

הסבר - קובייה דוגמה 15
קובץ m24 קובץ 25
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

6.

הסבר - מנסרה
ישרה משולשת
דוגמה 16 דוגמה 17
קובץ 26קובץ 27קובץ 28- קיץ 1996
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא7.

הסבר- פירימידה
שבסיסה ריבוע
דוגמה 18 דוגמה 19 דוגמה 20
קובץ 29קובץ 30קובץ 31- קיץ 1980
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
קובץ 31- קיץ 1974
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

8.

הסבר- פירימידה
ישרה שבסיסה מלבן
דוגמה 21
קובץ 33קובץ 34- קיץ 2012 ב'
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

9.

הסבר- פירימידה
ישרה שבסיסה משולש כלשהו
הסבר- פירימידה
ישרה שבסיסה משולש שווה צלעות
דוגמה 22
קובץ 35קובץ 36 קובץ 37- קיץ 2011 ב'
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

11.

הסבר- פירימידה
ישרה שבסיסה משולש שווה שוקיים
דוגמה 23
קובץ 38קובץ 39- חורף 1989
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

12.

הסבר- פירימידה
ישרה שבסיסה משולש ישר זווית
דוגמה 24
קובץ 40קובץ 41- קיץ 1990
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 


סוף השיעור בספר דיגיטלי בהצלחה!!!

 

מידע על השיעור הנוכחי "טריגונומטריה ברחב" (פירוט פורמלי, ניתן לדלג)

מה השיעור כולל?

להלן פירוט פורמלי- ניתן לדלג עליו

1. טריגונומטריה בגרות במתמטיקה, חזרה טריגונומטריה במישור, טריגונומטריה הסבר - חישוב שטחים, טריגונומטריה הסבר משפט סינוס, קוסינוס ופיתגורס
טריגונומטריה הגדרה- סינוס, קוסינוס וטנגנס
2.טריגונומטריה במרחב חישוב זוויות, טריגונומטריה במרחב דוגמאות חישוב זווית, טריגונומטריה במרחב נוסחאות, טריגונמטריה במרחב 4 יחידות.

3.טריגונומטריה במרחב תיבה וקובייה, טריגונומטריה במרחב דוגמאות תיבה, טריגונומטריה במרחב דוגמאות קובייה, טריגונומטריה במרחב מנסרה משולשת,
טריגונומטריה במרחב דוגמאות מנסרה משולשת, טריגונומטריה במרחב פירימידה שבסיסה מלבן או ריבוע, טריגונומטריה במרחב דוגמאות פרימידה שבסיסה
מלבן או ריבוע , טריגונומטריה במרחב שבסיסה פירמידה משולש, טריגונומטריה במרחב דוגמאות פירמידה שבסיסה משולש. טריגונומטריה במרחב תרגילים.