בחזרה לתרגול בעיות גידול ודעיכה

לקובץ הבא

להלן חוברת התרגול: