לשאלה הקודמת עם פתרו ןמלא

בחזרה לתרגול: הסתברות

לשאלה הבאה עם פתרון מלא


 להלן השאלה, עם פתרון מלא, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: