לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות


חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
סיכום של הנושא הנוכחי מאגר משרד החינוך
חינם חינםלהלן הפתרונות המלאים


1.

שאלה 1 ופתרון מלא שאלה 2 ופתרון מלא
חינם חינם
2.
שאלה 3 ופתרון מלא שאלה 4 ופתרון מלא שאלה 5 ופתרון מלא שאלה 6 ופתרון מלא שאלה 7 ופתרון מלא שאלה 8 ופתרון מלא שאלה 9 ופתרון מלא
שאלה 12 מהמאגר 801 שאלה 7 מהמאגר 801 שאלה 57 מהמאגר 801 שאלה 58 מהמאגר 801 שאלה 61 מהמאגר 801 שאלה 62 מהמאגר 801
חינם חינם חינם חינם חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים

 


התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

3.


4.4.1
שאלה 10 ופתרון מלא שאלה 11 ופתרון מלא שאלה 12 ופתרון מלא
שאלה 11 מהמאגר 801 שאלה 5 מהמאגר 801 שאלה 6 מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
4.2
שאלה 13 ופתרון מלא שאלה 14 ופתרון מלא
שאלה 25 מהמאגר 801 שאלה 60 מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
4.3
שאלה 15 ופתרון מלא שאלה 16 ופתרון מלא
שאלה 14 מהמאגר 801 שאלה 49 מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
4.4
שאלה 17 ופתרון מלא שאלה 18 ופתרון מלא שאלה 19 ופתרון מלא שאלה 20 ופתרון מלא שאלה 21 ופתרון מלא שאלה 22 ופתרון מלא ניתן לדלג על קובץ זה שאלה 23 ופתרון מלא שאלה 24 ופתרון מלא
שאלה 8 מהמאגר 801 שאלה 16 מהמאגר 801 שאלה 17 מהמאגר 801 שאלה 18 מהמאגר 801 שאלה 24 מהמאגר 801 שאלה 48 מהמאגר 801 שאלה 52 מהמאגר 801 שאלה 53 מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלה 25 ופתרון מלא שאלה 26 ופתרון מלא ניתן לדלג על קובץ זה שאלה 27 ופתרון מלא
שאלה 54 מהמאגר 801 שאלה 55 מהמאגר 801 שאלה 13 מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא4.5
שאלה 28 ופתרון מלא שאלה 29 ופתרון מלא שאלה 30 ופתרון מלא שאלה 31 ופתרון מלא שאלה 32 ופתרון מלא שאלה 33 ופתרון מלא
שאלה 9 מהמאגר 801 שאלה 10 מהמאגר 801 שאלה 15 מהמאגר 801 שאלה 19 מהמאגר 801 שאלה 47 מהמאגר 801 שאלה 59 מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא5.
שאלה 34 ופתרון מלא שאלה 35 ופתרון מלא
שאלה 50 מהמאגר 801 שאלה 51 מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא6.
שאלה 36 ופתרון מלא
שאלה 56 מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלאסוף התרגול בספר דיגיטלי "הסתברות" .

בהצלחה!!!

 
מספר השאלות בתרגול: 36 שאלות
מה התרגול כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו.
  • הסתברות, הסתברויות, תרגול , הסתברות, חוק המאורע המשלים, מאורע משלים, דיאגרמה, דיאגרמת עץ,
    דיאגרמת כדים, דיאגרמת עוגה, דיאגרמת שעון מספרים, הטלת מטבע, דיאגרמת עץ עם קובייה,
  • דיאגרמת עץ עם שתי קוביות, טבלה עם שתי קוביות, טבלה דו ממדית, דיאגרמת עמודות, שאלון 801,
    הסתברות תרגילים, תרגילים בהסתברות, הסתברות נוסחאות, הסתברות דף נוסחאות, עץ הסתברות,
    עץ הסתברויות, הסתברות דיאגרמת עץ, דיאגרמת עץ הסתברות, דיאגרמת עוגה, הסתברות הטלת מטבע,
    זריקת קוביה, קובייה, סיכויים, מה הסיכוי
ידע מקדים נדרש: שיעור 10: הסתברות
האם התרגול בחינם? הקבצים שמסומנים באייקון הם בחינם. ( ניתן לרכוש מינוי בקלות לכל התכנים של שאלון 005.
לחנות הקורסים)