לשאלה הקודמת עם פתרו ןמלא

בחזרה לתרגול:בעיות מילוליות

לשאלה הבאה עם פתרון מלא


 להלן השאלה, עם פתרון מלא, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: