לשאלה הקודמת עם פתרון מלא

בחזרה לתרגול: בעיות מילוליות גיאומטריות במרחב

לשאלה הבאה עם פתרון מלא 
להלן הסבר אחוזים, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: