לקובץ הקודם

בחזרה לתרגול: בעיות מילוליות גיאומטריות במרחב

לקובץ הבא 
להלן תרגיל מספר 3, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: