לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

נתיב לדף הנוכחי: מלומד דף הבית >> מתמטיקה >> בגרות במתמטיקה >> שאלון 005 ,שאלון 804>> נושא : גיאומטריה דמיון משולשים ופרופורציה

 

תלמיד 804 הינך נמצא ב- תלמיד 005, הינך נמצא ב-

נושא 4: גיאומטריה דמיון משולשים ופרופורציה

שאלון 005

נושא 4: גיאומטריה דמיון משולשים ופרופורציה

 

להלן תפריט השיעורים והתרגולים

השיעור בכתב, התרגול בעיקר פתרון שאלות ממבחני בגרות במתמטיקה

 

שיעור דמיון משולשים ופרופורציה

תרגול : משולשים ומרובעים