לקובץ הקודם

בחזרה לתרגול: בעיות מילוליות גיאומטריות במרחב

לקובץ הבא
להלן השאלה עם פתרון מלא, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: