לשאלה הקודמת עם פתרו מלא

בחזרה לתרגול: בעיות מילוליות גיאומטריות במרחב

לשאלה הבאה עם פתרון מלא
להלן הסבר אחוזים, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: