לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
להלן השאלות

חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
דף נוסחאות גיאומטריה אנליטית

להלן הפתרונות המלאים


1.
הסבר שאלה 1 ופתרון מלא שאלה 2 ופתרון מלא שאלה 3 ופתרון מלא הסבר שאלה 4 ופתרון מלא
הקדמהשאלת בסיסשאלת בסיסשאלת בסיסמציאת חיתוכיםשאלת בסיס
הסברשאלה 5 ופתרון מלא שאלה 6 ופתרון מלא שאלה 7 ופתרון מלא
חיתוך של ישרשאלת בסיס בגרות 3-4 יחידות בגרות 4 יחידות
עם המעגל קיץ 2005 מועד ב' חורף 2003


2.


הסבר שאלה 8 ופתרון מלא הסבר שאלה 9 ופתרון מלא שאלה 10 ופתרון מלא שאלה 11 ופתרון מלא
מציאת משוואת מעגלשאלת בסיסכלל 1: נקודה על המעגל שאלת בסיס שאלת בסיס שאלת בסיס
שאלה 12 ופתרון מלאשאלה 13 ופתרון מלאשאלה 14 ופתרון מלאשאלה 15 ופתרון מלאשאלה 16 ופתרון מלא
שאלת בסיסבגרות 3-4 יחידותבגרות 3-4 יחידותבגרות 3 יחידותבגרות 4 יחידות
חורף 2010קיץ 2010 מועד ב'קיץ 2009 מועד א'חורף 2002


הסבר שאלה 17 ופתרון מלא שאלה 18 ופתרון מלא שאלה 19 ופתרון מלא
כלל 2: מרכז המעגל שאלת בסיס שאלת בסיס בגרות 4 יחידות
על הישרקיץ 1994
חינם לחבריםחינם לחבריםחינם לחבריםחינם לחברים

 

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

הסבר שאלה 20 ופתרון מלא שאלה 21 ופתרון מלא שאלה 22 ופתרון מלא שאלה 23 ופתרון מלא שאלה 24 ופתרון מלא
כלל 3: קצות קוטרשאלת בסיס שאלת בסיס בגרות 3-4 יחידותבגרות 3-4יחידותבגרות 3-4 יחידות
חורף 2005 חורף 2006 חורף 2007
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
שאלה 25 ופתרון מלאשאלה 26 ופתרון מלא שאלה 27 ופתרון מלא שאלה 28 ופתרון מלא
בגרות 3-4 יחידותבגרות 4 יחידות בגרות 4 יחידות שאלון 804, בגרות 4 יחידות
חורף 2008קיץ 1996 חורף 1990קיץ 2009 מועד ב'
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

הסבר שאלה 29 ופתרון מלא שאלה 30 ופתרון מלא שאלה 31 ופתרון מלא שאלה 32 ופתרון מלא שאלה 33 ופתרון מלא
כלל 4: מעגל המשיק לצירים שאלת בסיס שאלת בסיס שאלת בסיס בגרות 4 יחידות בגרות 4 יחידות
קיץ 2003 קיץ 1992
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

 

הסבר שאלה 34 ופתרון מלא שאלה 35 ופתרון מלא שאלה 36 ופתרון מלא שאלה 37 ופתרון מלא
כלל 5: משיק משופע למעגל בגרות 4 יחידות עם שינוי בגרות 3-4 יחידותשאלון 803, בגרות 3 יחידותבגרות 4 יחידות
קיץ 1995 קיץ 2007 מועד ב' קיץ 2010 קיץ 1995
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
3.

הסבר שאלה 38 ופתרון מלא הסבר שאלה 39 ופתרון מלא שאלה 40 ופתרון מלא שאלה 41 ופתרון מלא
מהו קוטר בגרות 3 יחידותמשיק משופע למעגל שאלת בסיס שאלון 003, בגרות 3 יחידותבגרות 3 יחידות
חורף 2009קיץ 2005 מועד א' קיץ 2009
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
שאלה 42 ופתרון מלא
בגרות 3 יחידות
חורף 2011
לרכישת הקורס המלא

 

4.

הסבר שאלה 43 ופתרון מלא שאלה 44 ופתרון מלא הסבר שאלה 45 ופתרון מלא שאלה 46 ופתרון מלא
משולשים או מרובעים בגרות 3 יחידותבגרות 4 יחידות עם שינוימשפט: מיתר עליו בגרות 3-4 יחידותבגרות 3-4 יחידות
חסומים במעגל קיץ 2007 מועד ב' חורף 2003נשענת זווית היקפיתחורף 1990 עם שינויקיץ 2010
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

שאלה 47 ופתרון מלא שאלה 48 ופתרון מלא שאלה 49 ופתרון מלא שאלה 50 ופתרון מלא שאלה 51 ופתרון מלא שאלה 52 ופתרון מלא
בגרות 3-4 יחידות בגרות 4 יחידות בגרות 4 יחידות בגרות 4 יחידותבגרות 4 יחידותבגרות 4 יחידות
קיץ 1994 חורף 2000 קיץ 2001 מועד א' קיץ 2003 מועד ב' חורף 1989 חורף 2000
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

שאלה 53 ופתרון מלא שאלה 54 ופתרון מלא שאלה 55 ופתרון מלא שאלה 56 ופתרון מלא שאלה 57 ופתרון מלא
בגרות 4 יחידותבגרות 4 יחידותבגרות 4 יחידותבגרות 4 יחידות בגרות 4 יחידות
קיץ 2009 מועד א'חורף 2011חורף 1993קיץ 1988 קיץ 2010 מועד ב'
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
5.

הסבר שאלה 58 ופתרון מלא שאלה 59 ופתרון מלא שאלה 60 ופתרון מלא שאלה 61 ופתרון מלא שאלה 62 ופתרון מלא
מציאת מקום גיאומטרי בגרות 4 יחידות בגרות 4 יחידות בגרות 5 יחידות בגרות 5 יחידות בגרות 5 יחידות
קיץ 1993קיץ 1994קיץ 1981קיץ 1982חורף 1992
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

 

שאלה 63 ופתרון מלא
בגרות 4 יחידות
חורף 1998
לרכישת הקורס המלא

 

6.

שאלה 64 ופתרון מלא שאלה 65 ופתרון מלא שאלה 66 ופתרון מלא שאלה 67 ופתרון מלא שאלה 68 ופתרון מלא שאלה 69 ופתרון מלא
קיץ 2011חורף 2012קיץ 2012 מועד ב'חורף 2013קיץ 2013קיץ 2010
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

שאלה 70 ופתרון מלא שאלה 71 ופתרון מלא שאלה 72 ופתרון מלא שאלה 73 ופתרון מלא שאלה 74 ופתרון מלא שאלה 75 ופתרון מלא
קיץ 2014 מועד ב' קיץ 2014 מועד ג' קיץ 2015קיץ 2016קיץ 2016 מועד ב'חורף 2016
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

סוף התרגול . בהצלחה!!!

 


מה התרגול כולל?

להלן פירוט פורמלי- ניתן לדלג עליו

גיאומטריה אנליטית, הנדסה אנליטית, גיאומטריה אנליטית תרגילים, הנדסה אנליטית נוסחאות, נוסחאות הנדסה אנליטית
הנדסה אנליטית תרגילים, גיאומטריה אנליטית מעגל, גיאומטריה אנליטית 804, הנדסה אנליטית 4 יחידות, הנדסה אנליטית הסבר
הנדסה אנליטית 804, גיאומטריה אנליטית תרגילים, גיאומטריה אנליטית מעגל, גיאומטריה אנליטית נוסחאות, גיאומטריה אנליטית בגרות
גיאומריה אנליטית מרחק בין נקודות,
גיאומטריה אנליטית מציאת נקודה, גיאומטריה אנליטית מרובעים, גיאומטריה אנליטית 804, הנדסה אנליטית נוסחאות
הנדסה אנליטית, 4 יחידות, הנדסה אנליטית מעגל, הנדסה אנליטית של הקו הישר, הנדסה אנליטית תרגילים
גיאומטריה אנליטית, גאומטריה אנליטית, הנדסה אנליטית, משולש מרובע, הנדסה אנליטית נוסחאות הנדסה אנליטית תרגילים, גיאומטריה אנליטית 003, גיאומטריה אנליטית 804
משולש שווה שוקיים, משולש ישר זווית, שיפוע של ישר על פי שתי נקודות, מציאת משואת ישר , מרחק בין שתי נקודות, מציאת שטח משולש, מציאת שטח מקבילית, מלבן, מעוין