שיעור בספר דיגיטלי: גיאומטריה אנליטית משולשים ומרובעים
לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

מיקוד קיץ 2020

תלמידי שאלונים 3 יח"ל: צריכים ללמוד את כל הפרק!

להלן חוברת המסכמת את השיעור

חוברת השיעור דף נוסחאות
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

להלן קבצי השיעור
כדי ללמוד את השיעור לחצו על קבצי הוורד, עליכם לעבור מהקובץ הראשון עד הקובץ.

חלק 1- ישרים

1.

הסבר על מערכת הציריםדוגמה 1
חינםחינם

2.

הסבר על משוואת הישר דוגמה 2 הסבר על תיאור גרפי של הישר דוגמה 3
חינםחינםחינםחינם

 

3.

הסבר דוגמה 4
חינםחינם

 

4.
הסברדוגמה 5דוגמה 6
חינם לחבריםחינם לחבריםחינם לחברים


התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

5.

הסבר הנוסחהדוגמה 7הסבר מרחקים על ישרים
המקבילים לצירים ודוגמה 8
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

 

6.

הסבר הנוסחהדוגמה 9הסבר סימטריות ודוגמה 10
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

 

7.

הסבר מציאת נקודות
חיתוך עם הצירים
דוגמה 11הסבר מציאת נקודות
חיתוך בין ישרים
דוגמה 12
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

 

8.
הסבר ישרים מקבילים
וישרים מאונכים
דוגמה 13דוגמה 14דוגמה 15
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

 

9.
הסבר לבדיקה האם נקודה
נמצאת על ישר
דוגמה 16
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

 

10.
הסבר לסימטריות ודוגמה 17
לרכישת הקורס המלא

 

חלק 2 - משולשים 11.
הסבר שטח משולש
ומשולש ישר זווית
דוגמה 18
בגרות קיץ 2004 מועד א'
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

 

12.
הסבר משולש שווה שוקייםדוגמה 19
בגרות חורף 1999(4 יח' עם התאמה)
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

 

חלק 3- מרובעים

13.
הסבר מקביליתדוגמה 20
בגרות קיץ 2006
(שאלון 003)
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

 

14.

הסבר מלבןדוגמה 21דוגמה 22
בגרות קיץ 2004
מועד ב' (003)
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

 

15.

הסבר מעויןדוגמה 23
בגרות קיץ 2008
(003)
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

 

16.

הסבר ריבועדוגמה 24
בגרות קיץ 2000 (4 יח' עם התאמה)
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

 

17.

הסבר טרפזדוגמה 25הסבר דלתון
סעיף מבגרות קיץ 2000
(4 יח' עם התאמה)
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

סוף השיעור. בהצלחה!!!

 

 


מה השיעור כולל?

להלן פירוט פורמלי- ניתן לדלג עליו

גיאומטריה אנליטית, הנדסה אנליטית, גיאומטריה אנליטית תרגילים, הנדסה אנליטית נוסחאות, נוסחאות הנדסה אנליטית
הנדסה אנליטית תרגילים, גיאומטריה אנליטית 003, הנדסה אנליטית 3 יחידות, הנדסה אנליטית הסבר
הנדסה אנליטית 003, גיאומטריה אנליטית תרגילים, גיאומטריה אנליטית נוסחאות, גיאומטריה אנליטית בגרות
גיאומריה אנליטית מרחק בין נקודות,
גיאומטריה אנליטית מציאת נקודה, גיאומטריה אנליטית מרובעים, גיאומטריה אנליטית 003, הנדסה אנליטית נוסחאות
הנדסה אנליטית, 3 יחידות, הנדסה אנליטית של הקו הישר, הנדסה אנליטית תרגילים
גיאומטריה אנליטית, גאומטריה אנליטית, הנדסה אנליטית, משולש מרובע, הנדסה אנליטית נוסחאות הנדסה אנליטית תרגילים, גיאומטריה אנליטית 003, גיאומטריה אנליטית 803
משולש שווה שוקיים, משולש ישר זווית, שיפוע של ישר על פי שתי נקודות, מציאת משואת ישר , מרחק בין שתי נקודות, מציאת שטח משולש, מציאת שטח מקבילית, מלבן, מעוין

ידע מקדים נדרש: השיעור מתחיל מרמת הבסיס בנושא


האם השיעור בחינם? הקבצים שמסומנים באייקון הם בחינם. (ניתן לרכוש מינוי בקלות לכל התכנים של שאלון 005.
לחנות הקורסים)

מדוע צריך לתרגל שאלות בגרות? רק כאשר תתרגל בכוחות עצמך את הדבר האמיתי תהיה מוכן למבחן הבגרות. כאשר אתה פותר את תרגילי הבגרות אתה מתמקד בשאלות החשובות.

האם אוכל לפתור בעצמי את שאלות הבגרות? כן. ברור. לאחר השיעור, בידך כל הכלים הנדרשים כדי לפתור שאלות אלו. לכול שאלת בגרות תמצא פתרון מלא ומודרך באותן השיטות שלמדת בשיעור.

דעתך חשובה לנו: נשמח לקבל ממך משוב על השיעור

בהצלחה!!!