לקובץ הקודם

בחזרה לתרגול: בעיות מילוליות גיאומטריות במישור

לשאלה הראשונה עם פתרון מלא 
להלן הסבר מלבן, ריבוע ואחוזים בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: