לקובץ הקודם

בחזרה לתרגול: בעיות מילוליות גיאומטריות במישור

לקובץ הבא 
להלן הסבר שיטת הפיתרון, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: