לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

בחזרה לתוכן העניינים של שאלון 005

(נתיב 1: מלומדשאלון 005 ← פתרון מלא מבחני בגרות במתמטיקה שנת 2011 )

(נתיב 2: מלומדפתרון מבחני בגרות במתמטיקה ← פתרון מלא מבחני בגרות במתמטיקה שנת 2011 )

שימו לב לדוגמאות למבנים שונים של בגרויות 005

 

פתרון מלא של מבחני בגרות במתמטיקה שנת 2011 שאלון 005

1. פתרון בגרות במתמטיקה, חורף 2011

השאלון
שאלה 1 שאלה 2 שאלה 3 שאלה 4 שאלה 5
חינםפתרון מלא חינםפתרון מלאחינםפתרון מלא חינםפתרון מלא חינםפתרון מלא חינם
(שאלה 1 ירדה במיקוד
קיץ 2011 ואילך)

 

 

2. פתרון בגרות במתמטיקה, קיץ 2011 מועד א'


השאלון
פתרונות סופיים שאלה 1 שאלה 2 שאלה 3 שאלה 4 שאלה 5
חינםחינםפתרון מלא חינםפתרון מלאחינםפתרון מלא חינםפתרון מלא חינםפתרון מלא חינם


3. פתרון בגרות במתמטיקה, קיץ 2011 מועד ב'

 

טרם היה. לאחר הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 מועד ב' נעלה את הפתרונות המלאים כאן


השאלון
פתרונות סופיים שאלה 1 שאלה 2 שאלה 3 שאלה 4 שאלה 5
חינםחינםפתרון מלא חינםפתרון מלאחינםפתרון מלא חינםפתרון מלא חינםפתרון מלא חינם

 

1. פתרון בגרות במתמטיקה חורף 2006 שאלון 005בהצלחה!!!