לשאלה הקודמת עם פתרון מלא

בחזרה לתרגול: אי שוויונים

לשאלה הבאה עם פתרון מלאהערה: השאלה בעמוד זה אינה נכללת בתוכנית הלימודים של 3 יחידות, ניתן לדלג עליה ולעבור לשאלה הבאה.להלן השאלה עם פתרון מלא בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: