לשאלה הקודמת עם פתרון מלא

בחזרה לתרגול: אי שוויונים

לשאלה הבאה עם פתרון מלא 
להלן השאלה עם פתרון מלא בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: