לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

בחזרה לתרגול אי שיוויונים

לשאלה הראשונה עם פתרון מלא


זיהוי: למסך מלא


להלן תוכן חוברת התרגול בקובץ לצפייה ו/או הדפסה (החוברת מכילה את כל שאלות התרגול):

 

 חסר רקע לסרגל כלים , שוליים לא טובים