לקובץ הקודם

בחזרה לשיעור: מספרים מרוכבים פעולות

לקובץ הבא

 

מיקומך:
הסבר ודוגמה 1 נוספת
קובץ 2 נוסף
חינם

 


להלן הסבר,בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה