פתרון הבגרות קיץ 2011 מועד ב'

פתרון מלא ומודרך לכל שאלה, פתרון סופי, השאלון והצעת פתרון של משרד החינוך

שימו לב הקבצים מסודרים אחד מתחת לשני

לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

להלן פתרון מלא שאלה 1 (ראו שאלה 28 בקובץ הנ"ל)

 

לפתרונות המלאים הבאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 2

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 3:

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 4 (ראו שאלה 70 בקובץ הנ"ל)

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 5 (ראו שאלה 10 בקובץ הנ"ל)

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר

לפ

להלן פתרון סופי של הבגרות במתמטיקה שאלון 807 קיץ 2011 מועד ב'

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן השאלון:


בהצלחה!!!