לשאלה הקודמת עם פתרון מלא

בחזרה לתרגול: תרגול סטטיסטיקה

לשאלה הבאה עם פתרון מלא


 
להלן השאלה, עם פתרון מלא, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: