בחזרה לתרגול

לשאלה הבאה
להלן חוברת שאלות התרגול עם פתרון סופיים (ויש גם פתרונות מלאים לכל השאלות) בקובץ לצפייה ו/או הדפסה: