לתוכן הקודם

בחזרה לשיעור

לתוכן הבא


להלן דף נוסחאות ומשפטים בגיאומטריה 1:

להלן דף נוסחאות ומשפטים בגיאומטריה 2 (אותם המשפטים רק בסדר שונה לפי מערך השיעור)