לחוברת השיעור

בחזרה לשיעור בוידאו גיאומטריה המעגל

לסרטון הראשון
להלן דף נוסחאות ומשפטים בגיאומטריה 1:

להלן דף נוסחאות ומשפטים בגיאומטריה 2 (אותם המשפטים רק בסדר שונה לפי מערך השיעור)