לשאלה קודמת עם פתרון מלא

בחזרה לתרגול אי שיוויונים

לשאלה הבאה עם פתרון מלאלהלן השאלה עם פתרון מלא בקובץ לצפייה ו/או הדפסה: