לחוברת התרגול

בחזרה לתרגול משוואות

לשאלה הבאה עם פתרון מלא
להלן השאלה עם פתרון מלא בקובץ לצפייה ו/או הדפסה: