לשאלה הקודמת עם פתרו ןמלא

בחזרה לתרגול: משוואות

לשאלה הבאה עם פתרון מלא

 

 

להלן השאלה, עם פתרון מלא, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: