לשאלה הקודמת עם פתרו ןמלא

בחזרה לתרגול: סדרה חשבונית

לשאלה הבאה עם פתרון מלא


 
להלן השאלה, עם פתרון מלא, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: