לשאלה הקודמת עם פתרו ןמלא

בחזרה לתרגול משוואות

לשאלה הבאה עם פתרון מלא


להלן השאלה, עם פתרון מלא, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: