שיעור ישן: וקטורים- מרחקים
לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
משתמש יקר להלן השיעור הישן ארכיון אנו ממליצים לעבוד עם השיעור החדש

להלן חוברת השיעור ודף נוסחאות

חוברת השיעור דף נוסחאות 1 דף נוסחאות 2
דף נוסחאות לשיעור
הנוכחי וקטור אלגברי
מרחקים
דף נוסחאות מרוכז
לכל הנושא של הווקטורים
חינםחינםחינם


להלן קבצי השיעור
כדי ללמוד את השיעור עליכם לעבור מהקובץ הראשון עד הקובץ האחרון.

1.

הסבר דוגמה 1
מרחק בין נקודה
למישור
קובץ 1 קובץ 2
חינם חינם
2.
הסבר דוגמה 2
מרחק בין ישר למישור
(מקבילים)
קובץ 3 קובץ 4
חינם חינם לחברים
התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

3.

הסבר דוגמה 3
מרחק בין מישור למישור
(מקבילים)
קובץ 5 קובץ 6
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא4.
הסבר דוגמה 4
מרחק בין ישר לישר
(מצטלבים)
קובץ 7 קובץ 8
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
5.
הסבר דוגמה 5
מרחק בין שתי נקודות
קובץ 9 קובץ 10
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
6.
הסבר דוגמה 6
מרחק בין נקודה לישר
קובץ 11 קובץ 12
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא7.

הסבר דוגמה 7 דוגמה 8 דוגמה 9
מרחק בין ישר
לישר (מקבילים)
קיץ 2007 מועד א'
סעיף בודד
קיץ 2006 מועד א'
סעיף בודד
קובץ 13 קובץ 14 קובץ 15 קובץ 16
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאסוף השיעור. בהצלחה!!!