לסרטון הקודם

בחזרה לשיעור בוידאו חזרה על אלגברה

לסרטון הבאלהלן הסרטון:


 
להלן תוכן הסרטון בקובץ להדפסה: