שיעור: וקטור אלגברי נפחים
לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
להלן חוברת המסכמת את השיעור ודפי נוסחאות

חוברת השיעור דף נוסחאות דף נוסחאות 2
חוברת השיעור
וקטור אלגברי
נפחים
דף נוסחאות מרוכז
לכל הנושא של הווקטורים
דף נוסחאות לשיעור
הנוכחי וקטור אלגברי
נפחים
חינםחינםחינםלהלן קבצי השיעור
כדי ללמוד את השיעור עליכם לעבור מהקובץ הראשון עד הקובץ האחרון.חלק א' של השיעור- שאלות חישובי נפחים ברמת בסיס


הסבר דוגמה 1 ופתרון מלא דוגמה 2 ופתרון מלא
קובץ 1, מציאת נפחקיץ 2001 מועד ב'קיץ 2010
פירמידהשאלה בסיסיתשאלה בסיסית
חינם
שאלת בגרות עם פתרון מלאשאלת בגרות עם פתרון מלאשאלת בגרות עם פתרון מלא


התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:הסבר דוגמה 3 ופתרון מלא דוגמה 4 ופתרון מלא
קובץ 2, נפח פירמידהקיץ 2010 מועד ב'חורף 2017
על מערכת ציריםשאלה בסיסיתשאלה בסיסית
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלאשאלת בגרות עם פתרון מלאשאלת בגרות עם פתרון מלא


הסבר דוגמה 5 ופתרון מלא
קובץ 3, חישוב יחסקיץ 2008
נפחי פירמידות עם
בסיס זהה
שאלה בסיסית
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלאשאלת בגרות עם פתרון מלא


הסבר דוגמה 6 ופתרון מלא
קובץ 4, תזכורת קיץ 2011 מועד ב'
מפרק מרחקים שאלה בסיסית
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא
הסבר דוגמה 7 ופתרון מלא
קובץ 5 קיץ 2017
משפט פיתגורס שאלה בסיסית
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלאהסבר דוגמה 8 ופתרון מלא
קובץ 6, חישוב קיץ 2006
נפח של מנסרה נפח קובייה
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלאהסבר דוגמה 9 ופתרון מלא
קובץ 7, בניית קיץ 2017
משוואות עם נפח נפח פירמידה
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלאהסבר דוגמה 10 ופתרון מלא
קובץ 8, תזכורות קיץ 2017
מטריגו במרחב שאלה בסיסית
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלאחלק ב' של התרגול- שאלות חישובי נפחים ברמת בגרותמקרה 1- חישוב נפח של פירמידה, כאשר שטח הבסיס יחושב בעזרת 3 קודקודים, רמת 5 יח"ל
הסבר דוגמה 11 ופתרון מלא דוגמה 12 ופתרון מלא
קובץ 9, חישובקיץ 2001 מועד ב'קיץ 2009 מועד ב'
נפח של פירמידהשאלת בגרות מלאהשאלת בגרות מלאה
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלאשאלת בגרות עם פתרון מלאשאלת בגרות עם פתרון מלא


מקרה 2- חישוב נפח של פירמידה, הממוקמת על מערכת צירים, רמת 5 יח"ל
הסבר דוגמה 13 ופתרון מלא
קובץ 10, תזכורות חורף 2017
מפרק פעולות שאלת בגרות מלאה
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא


הסבר דוגמה 14 ופתרון מלא
קובץ 11, חישוב יחסקיץ 2008
נפחי פירמידות עם
בסיס זהה
שאלת בגרות מלאה
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלאשאלת בגרות עם פתרון מלא


הסבר דוגמה 15 ופתרון מלא הסבר דוגמה 16 ופתרון מלא
קובץ 12, תזכורת קיץ 2011 מועד ב' קובץ 13, תזכורות קיץ 2010
מפרק מרחקים שאלת בגרות מלאה מפרק מצבים הדדיים שאלת בגרות מלאה
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא
הסבר דוגמה 17 ופתרון מלא
קובץ 14, תזכורת קיץ 2017
משפט פיתגורס שאלת בגרות מלאה
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלאהסבר דוגמה 18 ופתרון מלא
קובץ 15, חישוב קיץ 2006
נפח של מנסרה שאלת בגרות מלאה
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלאהסבר דוגמה 19 ופתרון מלא
קובץ 16, בניית קיץ 2017
משוואות עם נפח שאלת בגרות מלאה
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלאהסבר דוגמה 20 ופתרון מלא
קובץ 17, תזכורות קיץ 2017
מטריגו במרחב שאלת בגרות מלאה
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא


סוף התרגול. בהצלחה!!!