לקובץ הקודם

בחזרה לשיעור: שינוי נושא נוסחה

לקובץ הבא


להלן השאלה, עם פתרון מלא, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: