לשאלה הקודמת עם פתרון מלא

בחזרה לתרגול: חישובי שטחים פונקציה פולינום, מנה ושורש

לשאלה הבאה עם פתרון מלאהערה: השאלה בעמוד זה אינה נכללת בתוכנית הלימודים של 3 יחידות, ניתן לדלג עליה ולעבור לשאלה הבאה.


להלן השאלה עם פתרון מלא בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: