לקובץ הקודם

בחזרה לתרגול: חישובי שטחים פונקציה פולינום, מנה ושורש

לשאלה הבאה עם פתרון מלאהערה: סעיפים ג ', ד ', ה', ו', ז' שבשאלה זו אינם נכללים בתוכנית הלימודים של 3 יחידות.
ניתן לדלג עליהם ולעבור לשאלה הבאה.להלן השאלה עם פתרון מלא בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: